Allmänna användarvillkor för Matchblogg.coms tjänsterTill startsidan


Allmänna villkor 

Användarvillkoren är tillämpliga på allt innehåll, på all användning och på alla tjänster som erbjuds via Webbplatserna.

Tjänsterna tillhandahålls av Matchblogg AB, 559123-0148 ("Matchblogg.com"). Spridning, exploatering, presentation, reproduktion eller användning, helt eller delvis, oavsett medium, och utan inskränkning, av dessa Användarvillkor, som tillhör Matchblogg AB, för annat än strikt personligt bruk kräver Matchblogg AB:s tillstånd. Underlåtenhet att införskaffa sådant tillstånd ger Matchblogg AB rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Vissa tjänster kan användas kostnadsfritt efter registrering av medlemskap, och andra tjänster erbjuds mot betalning genom prenumeration. Information om priser, prenumerationer finns på webbplatsen.

Vänligen läs noga igenom Användarvillkoren, innan du registrerar dig som medlem och bekräfta genom att kryssa i rutan "Jag intygar att jag har läst och godkänt Matchblogg AB:s integritetspolicy och allmänna användarvillkor. Du garanterar även att du har behörighet och rättskapacitet att bekräfta medlemskap hos Matchblogg.com. Om du inte accepterar Användarvillkoren ska du inte registrera medlemskap hos Matchblogg.com eller använda Webbplatsen. 

Medlem garanterar att de uppgifter som lämnas är korrekta och sanningsenliga. Medlem åtar sig att vid behov själv utföra ändringar på sin personliga sida om detta krävs. Genom att registrera sig som medlem hos Matchblogg.com samtycker medlem till att de uppgifter som lämnats är synliga för matchande medlemmar. Både företagare och bloggare kan närsom pausa sin synlighet på respektive inloggningssida. 

När villkoren för registrering har uppfyllts kommer varje medlem att få ett bekräftelsemail med uppgifter för att registreringen skall färdigställas. Användarnamn och lösenord är privata och konfidentiella och får inte spridas eller delas med någon annan. Om medlem sprider eller använder användarnamn/lösenord i strid mot det egentliga syftet har Matchblogg.com rätt att avsluta medlemskapet.

Medlem är ensam ansvarig för det fall dennes användarinformation (användarnamn/lösenord) används av obehöriga och för de åtgärder/uttalanden som görs efter inloggning med medlems användarinformation, vare sig sådana åtgärder/uttalanden är medvetet felaktiga/vilseledande eller inte. Medlem ska hålla Matchblogg.com skadeslöst från alla krav eller skadeståndsanspråk på något sätt relaterade till åtgärder vidtagna med hjälp av medlems användarinformation inklusive åtgärder/uttalanden som görs via medlems medlemskap eller via användning av tjänster (oavsett om dessa är olagliga eller ej). Eftersom Matchblogg.com inte har vare sig skyldighet eller möjlighet att kontrollera identiteten på de som registrerar sig för användning av tjänster, kan Matchblogg.com inte heller hållas ansvarigt om en persons identitet används av någon annan. Om medlem har anledning att misstänka att någon annan använder medlems uppgifter, användarnamn eller medlemskap ska Matchblogg.com genast informeras.

Av säkerhets- och kvalitetsskäl förbehåller sig Matchblogg.com rätten att avsluta medlemskap för medlem som inte har något giltigt medlemskap eller ett medlemskap som passerat ett kalenderår efter registrering. 

Matchblogg.com kan inte garantera att du alltid får en träff på den kategori du valt att synas i. Då Matchblogg.com är en levande sida med både företag och bloggare som själva styr hur deras synlighet skall vara. 

Under medlemsåret kan du välja att vara pausad. Det betyder att du just nu inte söker en samarbetspartner. Detta justerar du genom att logga in och välja som ett alternativ. 


Registrering och pris/betalning

Efter registrering mailas en faktura automatiskt till den emailadress du valt att registrera. Företag väljer att betala in via Bankgiro 5217-6120 eller till vår Företagsswish 1235167473 för snabbare hantering. Så fort vi mottagit betalningen aktiveras du på Matchblogg.com. 

Bloggaren väljer att betala in till vårt Bankgiro 5217-6120 eller till vår Företagsswish 1235167473 för snabbare hantering eller väljer det kostnadsfria valet med att placera en länk till Matchblogg.com på förstasidan på bloggen och får då fritt medlemskap i ett år. 

Efter godkänd registrering och betalning är alla medlemmar hos Matchblogg.com i ett kalenderår och din medlemsprofil kommer att bli synlig för andra medlemmar som använder tjänsten. Företag ser inte varandra och bloggare ser inte varandra utan du som bloggare ser endast de företag som är länkade med dig som valt samma kategori och företagaren ser alla bloggare som valt samma kategori. Nu har ni möjligheten att besöka varandras sidor och få tillgång till varandras kontaktuppgifter. Tänk på om man är ett större företag med många anställda att ha en kontaktperson så det blir enklare för bloggaren att komma i kontakt med rätt person. 

Registrering är inget bindande utan kan avslutas av dig närsom. Avslutas medlemskapet under kalenderåret kommer ingen ersättning att återbetalas. Medlemskapet avslutas med automatik efter ett kalenderår om man inte väljer att förlänga medlemskapet. 

Medlemskap för företag är 1000kr exkl moms för ett år.

Medlemskap för bloggare är 50kr alt gratis mot länk i ett år. 

Väljer du gratisalternativet är det viktigt att länken syns på bloggens förstasida då vi kontrollerar varje blogg som väljer detta alternativ. Länken måste vara synlig på bloggens förstasida under hela kalenderåret. 


Efter kalenderåret

Då medlemskap styrs efter kalenderår kommer både bloggare och företagare få med automatik en faktura mailad 14 dagar innan medlemskapet går ut. Denna faktura är inte tvingande utan vill du fortsätta ditt medlemskap så väljer du att betala in summan på fakturan för ett nytt år. För bloggare gäller samma regler och även alternativet med ett gratis kalenderår mot en synlig länk på förstasidan. 

Om ett företag väljer att inte betala eller missar fakturan för ett nytt kalenderår kommer era företuppgifter och kontaktuppgifter att döljas. Dessa går att återaktiveras efter betalning.

Bloggare som varken betalar eller länkar för ett nytt kalenderår samt bockar i för ett nytt kalenderår kommer att raderas helt. Detta för att vi skall ha aktiva bloggare på hemsidan. 

På så vis finns alltid aktiva företag och bloggare på Matchblogg.com för att säkerställa bästa matchning. 


Ångerrätt

Genom att godkänna våra villkor på Matchblogg.com kommer ingen ersättning att återbetalas efter publicering på Matchblogg.com.


Synas med företagslogga på förstasidan

Vi erhåller bannerplatser till företag som vill synas på Matchblogg.com med länk. På förstasidan finner ni väl utplacerade platser för god marknadsföring. Vänligen kontakta oss för prisförfrågan.


Om oss

Tjänsterna tillhandahålls av Matchblogg AB

Organisationsnummer 559123-0148.

Företaget innehar F-skatt
Vid frågor, kontakta oss via mail. 

 

Syns inte ni här är så gör dina konkurrenter det!